Sadržaj nastavnog programa na ovom smeru omogućuje sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština iz područja vizuelnih umetnosti, ovladavanje likovnim jezikom i tehnikama i razvijanje likovnog identiteta učenika.
Bazu nastavnog programa čine likovne discipline: crtanje, slikanje, vajanje i grafika.One uz tehničko tehnološke sadržaje i poznavanje savremenih medija vizuelnog izražavanja, čine zaokruženu celinu obrazovnog procesa iz oblasti likovnih umetnosti. Kroz praktične, individualne zadatke učenici se osposobljavaju za kreiranje i izvođenje radova iz oblasti površinskog i prostornog oblikovanja / crtanja, slikanja, tehnika zidnog slikarstva, slikarske tehnologije i konzervacije, vajanja, grafike, fotografije, višemedijske umetnosti / kroz celovit proces od razvijanja ideje ,razrade projekta i skica,do realizacije.

Strućni redmeti koji su zastupljeni tokom školovanja po razredima su:

Istorija umetnosti

Teorija forme

Crtanje

Slikanje

Vajanje

Grafika

Fotografija

Osnovi tehnologije i konzervacije

Tehnike zidnog slikarstva

Višemedijska umetnost

Računarska grafika i mulitimediji

Praktična nastava