• 1.10.1927. godine  počela je sa radom Državna stručna srednja tehnička tekstilna škola, koja je imala rang srednje tehničke škole četvorogodišnjeg trajanja.
 • 1929/1930. godine kao stručni učitelj dolazi Vilem Pušman, koji će biti jedan od nosilaca razvoja tekstilnog školstva ne samo u Leskovcu.
 • Posle Drugog svetskog rata, uz ogromne poteškoće vezane za nedostatak prostora, stručnih nastavnika, literature, rad se nastavio.
 • 9.10.1964.godine škola se uselila u novu školsku zgradu, sagrađenu sopstvenim i republičkim sredstvima.
 • 1973. godine škola nosi naziv Obrazovni tekstilni centar „Leskovac“, u koji ulaze dva OOUR-a.
 • 1978. godine. centar se konstituiše u Tekstilni centar za usmereno obrazovanje i vaspitanje „Milica Pavlović“
 • 1980. godine, za svoj dotadašnji radu Predsedništvu SR Srbije škola je dobila zlatnu značku i Povelju sa Plaketom.  
 • 1.10.1927. godine  počela je sa radom Državna stručna srednja tehnička tekstilna škola, koja je imala rang srednje tehničke škole četvorogodišnjeg trajanja.
 • 1929/1930. godine kao stručni učitelj dolazi Vilem Pušman, koji će biti jedan od nosilaca razvoja tekstilnog školstva ne samo u Leskovcu.
 • Posle Drugog svetskog rata, uz ogromne poteškoće vezane za nedostatak prostora, stručnih nastavnika, literature, rad se nastavio.
 • 9.10.1964.godine škola se uselila u novu školsku zgradu, sagrađenu sopstvenim i republičkim sredstvima.
 • 1973. godine škola nosi naziv Obrazovni tekstilni centar „Leskovac“, u koji ulaze dva OOUR-a.
 • 1978. godine. centar se konstituiše u Tekstilni centar za usmereno obrazovanje i vaspitanje „Milica Pavlović“
 • 1980. godine, za svoj dotadašnji radu Predsedništvu SR Srbije škola je dobila zlatnu značku i Povelju sa Plaketom.  

PODACI O REŠENjU I VERIFIKACIJI

„Škola za tekstil i dizajn“ nosi ovo ime od 2005. godine. Radi kao jedinstvena ustanova i obavlja delatnost obrazovanja i vaspitanja učenika od drugog do petog stepena stručnosti. Obrazuje kadrove na dva područja rada: Tekstilstvo i  Kultura, umetnost i javno informisanje.

Škola je od osnivanja pratila društvene potrebe i interesovanje učenika, te je 1995. godine  otvorila novo područje rada: Kultura, umetnost i javno informisanje.

Rad škole, koja ima tradiciju od 132. godine, oduvek je bio transparentan – od samog osnivanja javnosti se predstavlja godišnjim izložbama učeničkih radova, tradicionalnim maturskim izložbama, modnim revijama itd. Učenici škole redovno učestvuju na kulturnim manifestacijama, opštinskim, regionalnim i republičkim takmičenjima. O njihovim uspesima govore i brojne nagrade.

“Škola je osnovana pod nazivom TKAČKA ŠKOLA sa sedištem u Leskovcu, Aktom Ministra Narodne privrede Srbije, Rešenje br.3770 od 20.07.1890. godine, a rešenjem Ministarstva trgovine i industrije Srbije, br. 15905 od 27.06.1927. godine, utvrđen je naziv Srednja stručna škola za tekstilnu industriju sa sedištem u Leskovcu.

           Škola je uvedena u registar srednjih škola kod Republičkog komiteta za obrazovanje pod brojem 022-327/82-0830 od 1982. godine,  a u sudski registar Trgovinskog suda u Leskovcu uvedena je pod brojem Fi.br.1741/78 od 11.07.1979. godine.

Škola je u registru kod Privrednog suda u Leskovcu, na registarskom ulošku 5-91-00 (raniji uložak 1-250-00) upisana kao Škola za tekstil i dizajn, ul.Vilema Pušmana br. 21, osnovana od strane: Vlade Republike Srbije Beograd, kao osnivača, broj akta o osnivanju: 05 broj 022-55/103 od 13. januara 1993. godine, a po rešenju Privrednog suda u Leskovcu, Fi.br. 2425/93 od 10. maja. 1993. godine.“

NAGRADE, PRIZNANjA I SERTIFIKATI ŠKOLE

–         Pohvala na međunarodnom sajmu u Parizu, 1900. godine.

 •         Orden Sv. Save V stepena direktoru Franji Turini, ukaz I br. 33.725 od 6. septembra 1937. godine;
 •         Diploma i spomen medalja bana Vardarske banovine – rešenje VIII br. 2121/38, 1938. godine;
 •         Nagrada Konferencije direktora stručnih škola u NR Srbiji – Beograd, 1948 . godine
 •         Takmičenje amaterskih pozorišta Srbije u Paraćinu, 1967. godine, 4. mesto;
 •         Medalja za izvanredne zasluge za razvitak grada, 1967 . godine;
 •         „Tekstilijada“ 1967. godine – 7 pehara za prvo mesto;
 •         Nagrada „25.Maj“ profesoru Filipu Kosu za zasluge na obrazovno – vaspitnom polju, Skupština SR Srbije, 1968. godine;
 •         Ključ grada Usti na Orlici,Čehoslovačka, 1968. godine;
 •         „Tekstilijada“ u Varaždinu 1969. godine  – apsolutni pobednik;
 •         „Tekstilijada“ u Beogradu,1971. godine – 1. mesto;
 •         Republička nagrada „25. Maj“. 1972. godine;
 •         Republičko takmičenje „Prva pomoć“,1972. godine – 1. mesto;
 •         „Tekstilijada“ u Tjentištu, 1973. godine – 1. mesto;
 •         „Tekstilijada“ u Zadru, 1975. god. – 7 prvih mesta; 2 druga mesta i 2 treća mesta;
 •         Smotra pesnika srednjoškolaca Jugoslavije u Kikindi, 1977. god. – 3. mesto;
 •         Opštinsko atletsko prvenstvo, 1979. god. – muška ekipa – 1. mesto; ženska ekipa – 1. mesto;
 •         Zlatna značka, Povelja sa Plaketom, nagrade škole Predsedništva SR Srbije, 28.3.1980. godine;
 •         Republičko takmičenje „Izviđači Republici“, 1981. god. – 1. nagrada;
 •         Republički literarni konkurs, 1984. god. – 2. nagrada;
 •         Međuopštinsko takmičenje recitatora, 1984. god. – 1. i 2. mesto;
 •         „Dani JNA“ – opštinski likovni konkurs, 1984. god. – 1. i 2. mesto;
 •         „Tekstilijada“ u Zuboku, 1984. god. – fudbal – 1. mesto; atletika – 1. mesto;
 •         Opštinsko takmičenje iz srpskog jezika, 1997. god. – 1. i 2. mesto;
 •         Opštinsko takmičenje u atletici, 1997. god. – kros – 1. i 3. mesto; skok u dalj – 3. mesto;
 •         REC (Regionalni ekološki centar za centralnu i istočnu Evropu) – plakat, 1998. godine – 1, 2. i 3. nagrada;
 •         Svetosavski opštinski literarni konkurs, 2004. god. – 1. nagrada;
 •         CHF – konkurs „Mladi dizajneri“, 2005. god. – 1. mesto;
 •         Svetosavski opštinski literarni konkurs, 2005. god. – 2. i 3. nagrada;
 •         Svetosavski opštinski likovni konkurs, 2005. god. – 1. nagrada;
 •         Republičko takmičenje tekstilnih i kožarskih škola, 2005. godine – dve prve nagrade;
 •         REC (Regionalni ekološki centar za centralnu i istočnu Evropu) – plakat, 2005. godine – 1, 2. i 3. nagrada;
 •         Svetosavski opštinski likovni konkurs, 2006. god. – Gran Pri i 1. nagrada;
 •         Svetosavski opštinski literarni konkurs, 2006. god. – Gran Pri i 1. nagrada;
 •         REC (Regionalni ekološki centar za centralnu i istočnu Evropu) – plakat, 2006. godine – 1. i 2. nagrada;
 •         Zlatnik Desanke Maksimović – literarno stvaralaštvo, 2006. godine;
 •         Svetosavski opštinski turnir u plivanju, 2006. godine – 3. mesto;
 •         Kros „Kroz Srbiju“, 2006. godine – 1. mesto;
 •         Evropski pokret u Srbiji – Evropa u školi – likovni konkurs, 2006. godine – 1, i 2. mesto na republičkom nivou;
 •         Literarni konkurs – stvaralaštvo na dijalektu, 2006. godine – 2. nagrada;
 •         Društvo za borbu protiv raka, republički literarni konkurs, 2007. godina – 2. nagrada;
 •         Leskovački ekološki pokret – likovni konkurs, plakat, 2007. godine– 1. nagrada;
 •         Okružno takmičenje u stonom tenisu, 2009. godine – ekipno, devojčice – 1. mesto;
 •         Evropski pokret u Srbiji – Evropa u školi – likovni konkurs, 2009. godine – 1, 2. i 3. mesto na regionalnom nivou;
 •         Evropski pokret u Srbiji – Evropa u školi – literarni konkurs, 2009. godine – 3. mesto na regionalnom nivou;
 •         Međunarodno takmičenje fotografije „BUG 09“ u Kranju – Slovenija, 2009. godina – Srebrna FIAP medalja;
 •         Likovni konkurs Grad Niš povodom jubileja bitke na Čegru, 2009. godine – prvih pet nagrada;
 •         Opštinska smotra recitatora „Pesniče naroda mog“, 2010. godine – 1. mesto;
 •         Regionalna smotra recitatora „Pesniče naroda mog“, 2010. godine – 2. mesto;
 •         Evropski pokret u Srbiji, 2010. godine – literarni konkurs: – 3. mesto;
 •         Evropski pokret u Srbiji, 2010. godine – likovni konkurs: – 1. i 2. mesto;
 •         Regionalna smotra recitatora „Pesniče naroda mog“, 2011. godine – 1. mesto;
 •         „Dani ćirilice Bavanište 2011“, u kategoriji kaligrafija, 2011. godine – 1. mesto;
 •         Međunarodna smotra ćiriličke pismenosti „Čitaj, lepo piši“ u Titelu, 2011. godine – kaligrafija, 3. mesto;
 •         Razglednica grada Leskovca – likovni konkurs, 2011. godine – 2. mesto;
 •         „Ne prati me“, likovni konkurs – „Žene za mir“, 2011. godina, 1, 2. i 3. nagrada;
 •         Okružno takmičenje u stonom tenisu, 2012. godine – 1. mesto;
 •         Okružno takmičenje u atletici, 2012. god. – 1. mesto;
 •         Smotra ćiriličke pismenosti, Titel, 2012. godine – 1, 2. i 3. mesto u kategoriji školski pismeni zadatak i kategoriji ćirilička kaligrafija;