Škola za tekstil i dizajn obrazuje učenike na iz oblasti rada – tekstilstvo -, na obrazovnom profilu : „Modelar odeće“. Školovanje na obrazovnm profilu modelar odeće traje četiri godine. Na smeru  Modelar odeće cilj nastave je da učenik ovlada postupkom izrade odevnog predmeta. Rezultat tog procesa je priprema datog modela za individualnu ili serijsku proizvodnju. U nastavi predmeta estetsko oblikovanje učenik stiče znanja o kreiranju i odevanju. U savremenom i specijalizovanom kabinetu za modelovanje odeće i primenu računara u struci, učenici se osposobljavaju da samostalno konstruišu, modeluju, izrađuju šablone, koje koriste na praktičnoj nastavi za izradu celovitog odevnog predmeta.
            Posle završetka srednje škole, učenici mogu da se zaposle u projektansko – konstruišućim  biroima, fabrikama, ili da rade na sopstvenim modnim projektima. Takođe, mogu nastaviti svoje obrazovanje na mnogim fakultetima društvenih nauka, tehnološkim fakultetima, kao i visokim strukovnim školama. Učenici se osposobljavaju za saamostalan rada u procesu izrade odevnih predmeta. Radove učenika možete videti ovde…

 

Prvi razred

Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Fizičko vaspitanje
Matematika                                                                                                                                                                                                                                   Računarstvo i informatika                                                                                                                                                                                                                           Fizika
Geografija
Hemija                                                                                                                                                                                                                                                     Biologija                                                                                                                                                                                                                                                     Građansko vaspitanje/ Verska nastava
Konstrukcija i modelovanje odeće
Tekstilni materijali
Tehnologija  odeće
Praktična nastava

Drugi razred 

Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Istorija
Fizičko vaspitanje
Matematika                                                                                                                                                                                                                                           Likovna kultura                                                                                                                                                                                                                                         Građansko vaspitanje/ Verska nastava
Crtanje i slikanje                                                                                                                                                                                                                                             Crtanje i slikanje (blok nastava)
Tehnologija odeće
Tekstilni materijali
Konstrukcija i modelovanje odeće
Konstrukcija i modelovanje odeće (blok nastava)                                                                                                                                                                              Praktična nastava
Praktična nastava (blok nastava)

Treći razred

Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Sociologija i prava građana
Fizičko  obrazovanje
Matematika

Građansko vaspitanje/Verska nastava  

Izborni predmet (biologija/istorija/muzička kultura/logika sa etikom)
Tehnologija odeće
Izborni predmet (sito štampa/konstrukcija dečje odeće/komadno oplemenjivanj tekstilnog materijala/tkani i pleteni unikatni tekstil)
Estetsko oblikovanje

Estetsko oblikovanje (blok nastava)
Konstrukcija i modelovanje odeće

Konstrukcija i modelovanje odeće (blok nastava) 
Praktična nastava
Praktična nastava (blok nastava)

Četvrti razred

Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Fizičko vaspitanje
Matematika
Građansko vaspitanje/Verska nastava                                                                                                                                                                                                   Izborni predmet (istorija/logika sa etikom)
Izborni predmet (bojeni i štampani unikatni tekstil/primena CAD sistema u konstrukciji odeće/dizajn odeće/dizajn veza za šivaće automate)
Preduzetništvo
Tehnologija odeće
Konstrukcija i modelovanje odeće                                                                                                                                                                                                       Konstrukcija i modelovanje odeće (blok nastava) 
Praktična nastava
Praktična nastava (blok nastava)