Trajanje profila: 4 godine

Kratak opis:

Učenik je osposobljen da izrađuje šablone i probne odevne predmete, preradjuje vlakna u odgovarajaće tekstilne materijale, prilagođava konstrukciju materijalima i njihovoj nameni, umnožava šablone , kontroliše kvalitet proizvodnj, uočava greške i ispravlja šablone.

Znanja i veštine:

Nakon završetka pkolovanja, učenik će biti u stanju da:

  1. Izradi šablon i probni odevni predmet;
  2. Objasni značaj konstrukcije i modelovanja u proizvodnji odeće, način održavanja i krojenja tekstilnih materijala;
  3. Razlikuje karakteristike zanatske i industrijske proizvodnje odeće;
  4. Objasni tehnološke postupke dobijanja odevnih predmeta i značaj kontrole kvaliteta u toku i na kraju procesa proizvodnje;

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je 5 časova nedeljno u kompaniji + 90 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je 11 časova nedeljno u kompaniji + 90 časova godišnje bblok nastave;

IV razred – učenik je 11 časova nedeljno u kompaniji +150 časova godišnje blok nastave.

Predmeti koji se izučavaju u kompaniji:

  1. Estetsko oblikovanje
  2. Primena CAD sistema konstrukcije odeće
  3. Konfekcije
  4. Konstrukcije i modelovanje odeće.