Na području rada tekstilstvo, postoje sledeći obrazovni profili:

Mehaničar tekstilnih mašina (dualno)

Modni krojač (dualno)

Tehničar modelar odeće (dualno)