ОБАВЕШТЕЊЕ

posted in: Novosti | 0

На основу члана 24. Закона о заштити података о личности (’’Сл. гласник РС’’, број 87/2018 –
Закон) прописана је обавеза руковаоца у ситуацији када се подаци о личности не прикупљају од лица на која се односе, да им се морају пружити прописане информације.

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. (u daljem tekstu: Društvo) prikuplja Vaše lične podatke (ime i prezime, JMBG i LBO)[IS1]  od ugovarača osiguranja Skola za tekstil i dizajn, prilikom zaključenja ugovora o osiguranju[IS2]  1526918, po kojem imate svojstvo osiguranika;

Svrha obrade, pravni osnov i rok čuvanja

Lične podatke osiguranika Društvo obrađuje u svrhu zaključivanja ugovora o osiguranju. Ova obrada podataka se vrši na osnovu ugovora o osiguranju. Bez prikupljanja i obrade ličnih podataka osiguranika Društvo nije u mogućnosti da zaključi ugovor. Podaci koji se obrađuju u ovu svrhu čuvaju se, u skladu sa zakonom, tokom čitavog trajanja ugovora o osiguranju i 10 godina posle isteka ugovora o osiguranju.

Pristup i prenos podataka

Sve podatke o ličnosti Društvo razmenjuje sa svojim zaposlenima koji po prirodi svoga posla moraju imati pristup tim podacima, trećim licima sa kojima ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji, reosiguravaču ili saosiguravaču u cilju ispunjenja obaveza iz ugovora o osiguranju, članicama Generali grupe i trećim licima koja po zakonu moraju imati pristup tim podacima (Narodna banka Srbije i drugi državni organi, eksterni revizori, sudovi i dr.).

Prenos podataka u drugu državu, i to reosiguravačima i članicama Generali grupe, vrši se na osnovu primerenog nivoa zaštite podataka o ličnosti, u skladu sa članom 64. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Prava u vezi s obradom podataka

Osiguranik ima sva zakonska prava u pogledu obrade ličnih podataka, a to su: pravo na pristup, ispravku, dopunu i brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor i pravo na prenosivost podataka.

Ukoliko smatra da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, osiguranik ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Kontakt

Za pitanja koje se tiču Vaših prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o njihovom narušavanju, možete kontaktirati sa nama putem:

  • kontakt centra: 011 222 0 555
  • e-pošte: dpo@generali.rs
  • pošte: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o., Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *