Interesantni linkovi iz oblasti obrazovanja i umetnosti:

Ministarstvo prosvete R. Srbije – http://www.mpn.gov.rs/sajt/

Infostud – http://www.infostud.com/

Visoka strukovna škola za tekstil Leskovac – http://www.vsstle.edu.rs/

Tehnološki fakultet u Leskovcu – http://www.tf.ni.ac.rs/

Fakultet primnenjenih umetnosti Beograd – http://www.fpu.edu.rs/

Fakultet umetnosti u Nišu – http://www.artf.ni.ac.rs/

Akademija umetnosti Beograd – http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/

Akademija umetnosti Novi Sad – http://www.akademija.uns.ac.rs/

Luvr muzej – http://www.louvre.fr/en

Google art project (velika zbirka radova) – http://www.googleartproject.com