Dizan-grafike-str

 

Obrazovni profil: Tehničar dizajna grafike 

Nastava na ovom smeru ima za cilj da učenike obrazuje u likovno grafičkom izražavanju i ostvarivanju kvaliteta u savremenoj vizuelnoj komunikaciji, odnosno prenošenju informacija pomoću vizuelnih znakova, simbola, tekstova, crteža, slika, fotografija.
Grafički dizajn kao interdisciplinarna delatnost podrazumeva obučavanje i obrazovanje na čitavom nizu opšte i uže stručnih predmeta na sve četiri godine školovanja. Odeljenje broji maksimalno 20 učenika i deli se u dve grupe na svim časovima struke zbog potreba individualizovane nastave. Važniji predmeti stručne nastave su: Teorija forme, crtanje i slikanje, tehnologija štampe, fotografija, pismo, oblikovanje grafike, grafika knjige, plakat, istorija umetnosti.
Po završetku školovanja na ovom smeru učenici su osposobljeni za samostalan rad u oblasti grafičkog dizajna i pripremljeni za nastavak školovanja na fakultetima i akademijama primenjenih umetnosti, likovnih umetnosti, arhitekture, visokim strukovnim školama u zemlji i inostranstvu, kao i za upis fakulteta društvenih nauka. Stečeno zvanje na četvrtom stepenu školovanja je Tehničar dizajna grafike i propagande.
Tokom četiri školske godine učenici pohađaju nastavu na sledećim nastavnim predmetima:

Prvi razred
Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Istorija
Muzička umetnost
Fizičko i zdravstveno vaspitanje
Biologija
Geografija
Fizika
Hemija
Matematika
Računarstvo i informatika
Istorija umetnosti
Teorija forme
Crtanje i slikanje
Izborni predmet

Drugi razred
Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Istorija
Matematika
Fizika
Fizičko i zdravstveno vaspitanje
Istorija umetnosti
Crtanje i slikanje
Oblikovanje grafike
Fotografija
Pismo
Tehnologija štampe
Izborni predmet

Treći razred

 

Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Psihologija
Sociologija
Fizičko i zdravstveno vaspitanje
Istorija umetnosti
Crtanje i slikanje
Oblikovanje grafike
Grafika knjige
Pismo
Plakat
Izborni predmet

Četvrti razred
Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Filozofija
Ustav i pravo građana
Fizičko i zdravstveno vaspitanje
Istorija umetnosti
Crtanje i slikanje
Oblikovanje grafike
Grafika knjige
Plakat
Izborni predmet