Profil Modni krojač razvijen je u okviru projekta nemačko – srpske razvojne saradnje „Reforma srednjeg stručnog obrazovanjja u Srbiji“ koji uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i Nemačka organiuacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Učenici u  ovom profilu školuju se po modelu sa elementima dualnog obrazovanja  više prakse u kompanijama, obuka na savremenim mašinama, u realnim radnim uslovima i uz podršku instruktora i mentora, bolje šanse za zaposlenje po završetku školovanja.

Profil je podjednako atraktivan i za devojčice jer školuje za zanimanje kojima se danas podjednako uspešno mogu baviti i žene (upotreba modernih tehnologija, ne zahteva se fizička snaga, primenom savremenih mera zaštite na radu rizik od povreda je sveden na minimum i sl.).

Kompanije koji su partneri  Školi za tekstil i dizajn u realizaciji nastavnog plana su: FALKE, JEANCE, AUTOSTOP INTERIORS, TRIKOTEX, DITS, LOLA, ….. Učenici koji obavljaju praktičnu nastavu u kompanijama primaju novčanu naknadu za svaki dan obavljanja praktične nastave.

Učenik koji pohađa nastavu na smeru Modni krojač, stručno se osposobljava za samostalno krojenje i šivenje odevnih predmeta. Pored toga, učenici detaljno izučavaju tekstilne materijale, konstrukciju i tehnološki proces izrade odeće. Kompletan nastavni proces se odvija u savremenim, specijalno opremljenim kabinetima i radionicama. Učenik ima priliku da se u potpunosti kreativno izrazi. Istovremeno, njihova kreativnost prati savremene modne trendove.

Školovanje mogu da nastave na visoko strukovnim školama za tekstil, sa završenim III stepenom obrazovanja. Pruža im se mogućnost da započnu sopstveni posao u istoj delatnost

Predmeti u toku školovanja:

Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Istorija
Geografija
Fizičko vaspitanje
Matematika
Informatika
Fizika
Hemija
Tekstilni materijali
Tehnologija odeće
Konstrukcija odeće
Praktična nastava
Praktična nastava (nastava u bloku)

DRUGI RAZRED

Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Likovna kultura
Muzička umetnost
Biologija
Matematika
Fizičko vaspitanje
Tehnologija tekstila
Tehnologija odeće
Osnovi mašinstva i elektrotehnike
Praktična nastava
Izborni predmet

TREĆI RAZRED

Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Fizičko vaspitanje
Matematika
Ustav i prava građana
Organizacija proizvodnje
Tehnologija odeće
Tehnologija odeće
Konstrukcija odeće
Praktična nastava
Izborni predmet